Send en email! VIGTIGT

Email en eller flere organisationer i forbindelse med det af Sundhedsministeren fremsatte udkast til ny epidemilov (åbner PDF i nyt vindue), som blev sendt til høring.

Høringsportalen er der link til både udkastet og de organisationer, der er blevet hørt. Organisationerne er listet nedenfor.

Her er Connie Ringgaards skriv med kritik af det første udkast: EPIDEMILOVEN OVERTRÆDER GRUNDLOVEN (åbner PDF i nyt vindue).

Du kan skrive til en af organisationerne

Find en eller flere organisationer, og skriv til dem, også selv om høringsfristen nu er forbi. Der arbejdes videre med loven.

3F storkoebenhavn@3f.dk 7030 0832 Formand Jesper Holm

Advokatrådet samfund@advokatsamfundet.dk 3396 9798

Alkohol og Samfund info@alkohologsamfund.dk 3396 9798

Alkohol og Samfund info@alkohologsamfund.dk 3529 3090

Alzheimerforeningen post@alzheimer.dk 3940 0488 Projektleder Janne Jacobsen

Amgros I/S amgros@amgros.dk 8871 3001 Administrerende direktør Flemming Sonne

Amnesty International amnesty@amnesty.dk 3345 6565 Generalsekretær Trine Christensen

Angstforeningen marie@angstforeningen.dk 4292 0296 Leder Marie Särs Andersen

Ansatte Tandlægers Organisation lh@ato.dk 3314 0065 Lars Holsaae

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@ae.dk 3355 7710 Direktør Lars Andersen

Arbejdstilsynet at@at.dk 7012 1288 Direktør Sine Frederiksen

ATP bf@atp.dk 7011 1213 Administrerende direktør Bo Foged

Bedre Psykiatri me@bedrepsykiatri.dk 5352 9900 Landsformand Mads Engholm

Blå Kors bkd@blaakors.dk 2968 9667 Generalsekretær Christian Bjerre

Børnerådet brd@brd.dk 3378 3300 Formand Agi Csonka

Børnesagens Fællesråd marie.skoven@boernesagen.dk 5166 4518 Marie Skoven

Børns Vilkår rk@boernsvilkar.dk 3555 5559 Direktør Rasmus Kjeldahl

Center for Bioetik og Nanoetik teosa@cas.au.dk 2539 4401 Centerleder Svend Andersen

Center for Etik og Ret jorn.vestergaard@jur.ku.dk 3532 3768 Jørn Vestergaard

Center for Hjerneskade frank.humle@cfh.ku.dk 3532 9010 Direktør Frank Humle

CEPOS martin@cepos.dk 3345 6040 Direktør Martin Ågerup

Copenhagen Business School nmm.dir@cbs.dk 3815 5800 Rektor Nikolaj Malchow-Møller

Danish Care mr@danish.care.dk 2738 7832 Direktør Morten Rasmussen

Danmarks Apotekerforening apotekerforening@apotekerforeningen.dk 3376 7600 Formand Jesper Gulev Larsen

Danmarks Biblioteksforening steen.a@aarhus.dk 3057 9985 Steen Bording Andersen

Danmarks Lungeforening dls.dlsoffice@gmail.com 4267 0550 Formand Ole Hilberg

Danmarks Lærerforening gom@dif.org 2048 3297 Formand Gordon Ørskov Madsen

Danmarks Optikerforening do@optikerforeningen.dk 4586 1533 Formand Per Michael Larsen

Danmarks Private Skoler - grundskole og gymnasier ks@privatskoler.dk 4028 0027 Karsten Suhr

Danmarks Tekniske Universitet dtu-rektor@adm.dtu.dk 4525 1000 Rektor Anders O. Bjarklev

Dansk Arbejdsgiverforening jah@da.dk 2920 0300 Administrerende direktør Jacob Holbraad

Dansk Byggeri danskbyggeri@di.dk 7216 0000 Direktør Sidsel Dyrholm Holst

Dansk Diagnostika og Laboratorieforening hls@dialab.dk 4091 6949 Sekretariatschef Henrik. L. Sedenmark

Dansk Epidemiologisk Selskab ccd@ph.au.dk 8942 6131 Formand Christina C. Dahm

Dansk Erhverv beh@danskerhverv.dk 2177 5640 Direktør Betina Hagerup

Dansk Farmaceutisk Industri dfi@dkpharma.dk 4486 0550

Dansk Farmaceutisk Selskab farmaceutiske-selskab@pharmadanmark.dk 4026 8673 Formand Helle Ø. McNulty

Dansk Fertilitetsselskab kbirch@dadlnet.dk 2464 5414 Formand Kathrine Birch Petersen

Dansk Filminstitut bentes@dfi.dk 2966 4844 Administrerende direktør Bente Strandhøj

Dansk Handicap Forbund dhf@danskhandicapforbund.dk 3929 3555 oveknudsen@hotmail.com 2264 1204 Formand Ove Knudsen

Dansk Industri kgr@di.dk 4064 8942 Viceadministrerende direktør Kim Graugaard

Dansk IT - Råd for IT- og persondatasikkerhed formand@dit.dk 3311 1560 Lisa Herold Ferbing

Dansk Kiropraktor Forening ca@danskkiropraktorforening.dk 2083 8984 Christian Ankerstjerne

Dansk Metal clje@danskmetal.dk 3363 2000 Formand Claus Jensen

Dansk Musikerforbund rt@dmf.dk 3524 0240 Rikke Tjørring

Dansk Neurokirurgisk Selskab heang@rn.dk 9940 9940 Formand Helga Angela Gulisano

Dansk Neurologisk Selskab jm@dadl.dk 3544 8403 Sekretariat Johanne Mosdal

Dansk Psykiatrisk Selskab formand@dpsnet.dk 2514 5961 Overlæge Gitte Ahle

Dansk Psykolog Forening dp@dp.dk 3526 9955 Formand Eva Secher Mathiasen

Dansk Psykoterapeutforening pc@dpfo.dk 71960517 Formand Pia Clementsen

Dansk Selskab for Almen Medicin anders@beich.dk 7070 7431 Formand Anders Beich

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin chair@dasaim.dk 3545 6602 Joachim Hoffmann-Petersen

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne bente.ruth.scharvik.olesen@regionh.dk 3868 5282 Bente Olsen

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi formanden@dskf.org 3863 5700 Henrik Horwitz

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi formand@dski.dk 2966 5125 Formand Betina Sørensen

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi michael.pedersen.06@regionh.dk 2862 2428 Overlæge Michael Pedersen

Dansk Selskab for Palliativ Medicin anette.hygum@rsyd.dk 3544 8403 Overlæge Anette Hygum

Dansk Selskab for Patientsikkerhed inge.kristensen@patientsikkerhed.dk 2216 8161 Direktør Inge Kristensen

Dansk Selskab for Retsmedicin pleth@health.sdu.dk 3532 6194 Formand Peter Mygind Leth

Dansk Socialrådgiverforening mb@socialraadgiverne.dk 4073 9441 Formand Mads Bilstrup

Dansk Sygeplejeråd gretechristensen@dsr.dk 3315 1555 Formand Grete Christensen

Dansk Tandplejerforening egr@dansktp.dk 2480 2047 Formand Elisabeth Gregersen

Dansk Teater post@danskteater.dk 7027 7070 Formand Lars Sennels

Danske Bandagister danske.bandagister@mail.dk 4045 5165 Formand Anders Tange

Danske Beredskaber bni@danskeberedskaber.dk 3137 8805 Sekretariatchef Bjarne Nigaard

Danske Bioanalytikere ugyldig mail 4422 3233 Formand Martina Jürs

Danske Biografer ugyldig mail 2986 6707 Direktør Lars Werge

Danske Dental Laboratorier mk@hjdentallab.dk 2367 9145 Formand Marianne Krogsgaard

Danske Diakonhjem et@diakon.dk 7640 5801 Direktør Emil Tang

Danske Erhvervsskoler lku@deg.dk 2072 0321 Direktør Lars Kunov

Danske Fodterapeuter tc@fodterapeut.dk 6128 6082 Formand Tina Christensen

Danske Fysioterapeuter aso@fysio.dk 2075 1219 Ann Sofie Orth

Danske Gymnasier biv@danskegymnasier.dk 3318 8264 Birgitte Vestermark

Danske Handicaporganisationer kmt@handicap.dk 2917 0928 Direktør Katrine Mandrup Tang

Danske Koncert- og Kulturhuse jesperbay@d-k-k.dk 2082 0888 Direktør Jesper Bay

Danske Patienter aw@danskepatienter.dk 3341 4770 Vicedirektør Anette Wandel

Danske Professionshøjskoler ifs@dkprof.dk 3137 5981 Direktør Inge Friis Svendsen

Danske Rederier ahs@danishshipping.dk 2434 3775 Direktør Anne H. Steffensen

Danske Regioner bkj@regioner.dk 2222 2155 Ekspeditionssekretær Bente Kragelund Jønsson

Danske Seniorer kal@danske-seniorer.dk 3524 0056 Direktør Katrine Lester

Danske Universiteter jl@dkuni.dk 9350 7291 Direktør Jesper Langergaard

Danske Ældreråd ttl@danske-aeldreraad.dk 3877 0163 Sek.chef Trine Toftgaard

Datatilsynet dt@datatilsynet.dk 3319 3200 Direktør Cristina Angela Gulisano

DAZA - Dansk organisation for zoologiske haver og akvarier hhk@kattegatcentret.dk 8632 5200 Direktør Helle Hegelund Knudsen

DBU - Dansk Boldspil-Union jank@dbukoebenhavn.dk 3915 9202 Administrationschef Jan Kristensen

Demenskoordinatorer i Danmark info@demens-dk.dk 3877 0166 Formand Lone Vasegaard

Den Danske Dommerforening dommerforeningen@gmail.com 9968 6501 Formand Mikael Sjöberg

Den Danske Dyrlægeforening bj@ddd.dk 3913 1062 Direktør Børge Jørgensen

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet mail@dukh.dk 7630 1930 Centerchef Anne Kirk

DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner kontakt@deoo.dk 5129 1379

Depressionsforeningen bodil@kornbek.dk 2360 2701 Formand Bodil Kornbek

Det Centrale Handicapråd dch@dch.dk 3311 1044 Formand Liselotte Hyveled

Det Etiske Råd ugyldig email 4141 5522 Formand Anne-Marie Axø Gerdes

Det Kongelige Bibliotek kb@kb.dk 3347 4747 Direktør Svend Larsen

Det Kongelige Teater admin@kglteater.dk 3369 6933 Skuespilchef Morten Kirkskov

Det Sociale Netværk th@detsocialenetvaerk.dk 5084 6846 Trine Hammershøy

Det Økonomiske Råds Sekretariat jsm@dors.dk 6185 2041 Direktør John Smidt

Danmarks Idrætsforbund mmh@dif.dk 4326 2025 Administrende direktør Morten Mølholm

Dignity - Dansk Institut mod Tortur info@dignity.dk 3376 7600 Formand Louise Holck

Direktoratet for Kriminalforsorgen dfk@krfo.dk 7255 5555

Divisionsforeningen thom@df.dbu.dk 2068 3055 Claus Thomsen

Domstolsstyrelsen post@domstolstyrelsen.dk 7010 3322 Direktør Kristian Hertz

DR Koncerthuse cero@dr.dk 3520 6262 Cecilie Rosenmeier

Ergoterapeutforeningen aml@etf.dk 5336 4981 Anne-Marie Laustsen

Fagbevægelsens Hovedorganisation lri@fho.dk 3524 6105 Formand Lizette Risgaard

Faglige Seniorer ps@fagligsenior.dk 4240 0077 Direktør Palle Smed

Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker mette.detlefsen@rsyd.dk 3315 1555 Mette Detlefsen

Farmakonomforeningen email 3312 0600 Udviklingschef Charlotte Rossing

Film og TV-arbejderforeningen faf@filmtv.dk 3314 3355 Formand Jeppe Koudal Frostholm

Finans Danmark uln@fifa.dk 3016 1200 Administrerende direktør Ulrik Nødgaard

Finansforbundet eg@finansforbundet.dk 3296 1432 Evy Grønvall

Finanssektorens Arbejdsgiverforening mdi@fanet.dk 3338 1615 Administrerende direktør Mariane Dissing

FOA - Fag og Arbejde joli@foa.dk 4697 2354 Sektornæstformand Joan Lindskov

Folkehøjskolernes Forening Danmark egn@ffd.dk 2012 1101 Generalsekretær Elsebeth G. Nielsen

Forbrugerrådet mhr@fbr.dk 2622 4557 Direktør Mads Reinholdt

Forbundet Kommunikation og Sprog plh@kommunikationogsprog.dk 3391 9800 Formand Per Lindegaard Hjorth

Forbundet Kultur og Information ts@kulturoginformation.dk 3838 0622 Formand Tine Segel

Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark hhols@frederikssund.dk 5536 2730 Direktør Helle Hagemann Olsen

Foreningen af Kunsthaller i Danmark info@kunsthaller.dk 3312 2803 Formand Dina Vester Feilberg

Foreningen af Platformsøkonomi i Danmark schelde@danskeplatforme.dk 3144 4811 Simom Schelde

Foreningen af Speciallæger llc.fas@dadl.dk 3544 8408 Overlæge Lisbeth B. Lintz Christensen

Foreningen for Parallelimportører af Medicin thbra@orifarm.com 6395 2545 Formand Thomas Brandhof

Forsikring og Pension ked@forsikringogpension.dk 4191 9001 Kent Damsgaard

Færøernes Landsstyre ro@fo.stm.dk +298 201200 Rigsombudsmand Lene Moyell Johansen

Gigtforeningen info@gigtforeningen.dk 3977 8000 Formand Ulrik Bülow

Hjernesagen tue@hjernesagen.dk 2448 1503 Direktør Birgitte Hysse Forchhammer

Hjerneskadeforeningen info@hjerneskadeforeningen.dk 2046 0835 Formand Jette Sloth Flohr

Hjerteforeningen post@hjerteforeningen.dk 7025 0000 Formand Christian Hassager Horesta messmer@horesta.dk 3524 8059 Kommunikationsdirektør Henrik Messmer

Høreforeningen mgt@hoereforeningen.dk 3675 4200 Landsformand Majbritt Garbul Topperup

Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler iml@stada.dk 4485 9999 Formand Inge-Merete Larsen

Institut for Menneskerettigheder info@humanrights.dk 3269 8800 Direktør Louise Holck

IT-Universitetet i København rektor@itu.dk 7218 5000 Rektor Martin Zachariasen

Jordemoderforeningen lim@jordemoderforeningen.dk 2857 3210 Formand Lis Munk

Justitia lars@justitia-int.org 5091 7718 Kommunikationschef Lars Hvidberg

KL - Kommunernes Landsforening kwe@kl.dk 3370 3129 Kristian Wendelboe

Kost- og Ernæringsforbundet bjr@kost.dk 3163 6678 Kommunikationskonsulent Bjørn Rasmussen

Kræftens Bekæmpelse jf@cancer.dk 2516 1207 Administrerende direktør Jesper Fisker

Københavns Byret adm.kbh@domstol.dk 9968 7015 Præsident Søren Axelsen

Københavns Universitet rektor@adm.ku.dk 3533 5113 Rektor Henrik C. Wegener

Landbrug & Fødevarer mme@lf.dk 9746 4688 Formand Martin Merrild

Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere info@lkt.dk 3311 2800 Formand Kim Rix

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP) jakob@lap.dk 6314 7248 Udviklingskonsulent Jakob Brixtofte Petersen

Landsforeningen Børn og Forældre rikkevang@lfbf.dk 8862 6062 Projektleder Rikke J. Vang

Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesøg adbp@aarhus.dk 4185 5252 Formand Anne Dorthe Bülow Prisak

Landsforeningen SIND kk@sind.dk 7023 2750 Formand Knud Kristensen

Landslægen på Færøerne foe@stps.dk +298 660400 Lars Fodgaard Møller

Lægeforeningen cnr@dadl.dk 3544 8500 Formand Overlæge Camilla Noelle Rathcke

Lægemiddelindustriforeningen hv@lif.dk 3927 6060 Viceadministrerende direktør Henrik Vestergaard

Medborgernes Menneskerettighedskommission info@mmk.info 3962 9039 Jan Eastgate

MEDCOM lhf@medcom.dk 4036 8615 Direktør Lars Hulbæk

Medicoindustrien ph@medicoindustrien.dk 4918 4700 2326 4064 Direktør Peter Huntley

Muskelsvindfonden hib@muskelsvindfonden.dk 8948 2222 Direktør Henrik Ib Jørgensen

Nationale Videnskabsetiske Komité mette.hartlev@jur.ku.dk 2247 9598 Formand Mette Hartlev

Nomeco A/S info@nomeco.dk 3645 4536 Administrerende direktør Henrik Kaastrup

Naalakkersuisut govsec@nanoq.gl +299 345000 Formand Kim Kielsen

OCD-Foreningen ugyldig mail 2025 1795 Formand Nicolai Skovsmose

ODM nmj@dkmuseer.dk 2548 9328 Direktør Nils M. Jensen

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber henrik.ullum@regionh.dk 4017 9832 Formand Henrik Ullum

Patienterstatningen karen-inger.bast@patienterstatningen.dk 3369 4701 Direktør Karen-Inger Bast

Patientforeningen i Danmark njl@patientforeningen.dk 2096 7000 Landsformand Niels Jørgen Langkilde

Pharmadanmark rls@pharmadanmark.dk 3124 0265 Formand Rikke Løvig Simonsen

Pharmakon rnh@pharmakon.dk 4820 6379 Afdelingsleder Rikke Nørgaard Hansen

Praktiserende Lægers Organisation j.skadborg@dadlnet.dk 3544 8477 Formand Jørgen Skadborg Praktiserende Tandlægers Organisation pto@frauvne.dk 9844 2870 Formand Erik Frauvne

Producentforeningen fredrik.hillerbrand@warnerbros.com 3386 2880 Formand Fredrik Hillerbrand

Psykiatrifonden msl@psykiatrifonden.dk 5143 9916 Direktør Marianne Skjold

Radiograf Rådet kontakt@radiograf.dk 3537 4339 Formand Charlotte G. Falkeard

Region Hovedstaden formand@regionh.dk 3866 5100 Formand Sophie Hæstorp Andersen

Region Midtjylland pernille.blach.hansen@stab.rm.dk 4026 8056 Regionsdirektør Pernille Blach Hansen

Region Sjælland perben@regionsjaelland.dk 5787 5002 Regionsdirektør Per Bennetsen

Region Syddanmark jak@rsyd.dk 2899 3240 Regionsdirektør Jane Kraglund

Retspolitisk Forening 5120 0776 Advokat Bjørn Elmquist

Rigsadvokaten rigsadvokaten@ankl.dk 7268 9000 Rigsadvokat Jan Reckendorff

Rigsarkivet mailbox@sa.dk 3392 3310 Rigsarkivar Anne-Sofie Jensen

Rigspolitiet kbh@politi.dk 3314 8888 Rigspolitichef Thorkild Fogde

Rigsrevisionen info@rigsrevisionen.dk 3392 8400 Rigsrevisor Lone Strøm

Roskilde Universitet rektor@ruc.dk 4674 3039 Rektor Hanne Leth Andersen

Rådet for Digital Sikkerhed henning.mortensen@digitalsikkerhed.dk 5336 0232 Formand Henning Mortensen

Rådet for Socialt Udsatte post@udsatte.dk 4185 1100 Formand Vibe Klarup

Samvirkende Menighedsplejer smp@menighedsplejer.dk 2689 0621 Generalsekretær Mette M. Madsen

Skuespillerforbundet bb@skuespillerforbundet.dk 2046 1894 Benjamin Boe Rasmussen

Socialpædagogernes Landsforbund storkoebenhavn@sl.dk 7248 6700 Formand Lars Petersen

Spillerforeningen mail@spillerforeningen.dk 3312 1128 Formanden Peter Møller

Sundhed Danmark - Foreningen af danske sundhedsvirksomheder info@sundheddanmark.nu 3817 0700 Formand Nis Alstrup

Syddansk Universitet goe@sdu.dk 6550 1000 Rektor Henrik Dam

Tandlægeforeningen joli@tdl.dk 3348 7701 Direktør Joakim Lilholt Tandlægeforeningens

Tandskadeerstatning web@tf-tandskade.dk 3946 0060 Direktør Mette Heegaard

Udviklingshæmmedes Landsforbund ulf@ulf.dk 5353 6524 Formand Torben Østerbye Jensen

UlykkesPatientForeningen pre@ulykkespatient.dk 3673 9009 Administrerende direktør Philip Rendtorff

Vestre Landsret ugyldig email 9968 8000 Præsident Carsten K. Vollmer

VIVE - Det nationale forskningscenter for velfærd ar@vive.dk 3348 0920 Anders Rosdahl Forskningsleder

Yngre Læger hes.yl@dadl.dk 2335 6551 Formand Helga Schultz

Ældre Sagen aeldresagen@aeldresagen.dk 3396 8686 Administrerende direktør Bjarne Hastrup

Østre Landsret email 9968 6200 Præsident Carsten Kristian Vollmer

Aalborg Universitet rektor@aau.dk 9940 9500 Rektor Per Michael Johansen

Aarhus Universitet rektor@au.dk 2338 2349 Rektor Brian Bech Nielsen

Alle

Jeg kopierer en klump ad gangen og indsætter i mit mailprogam som bcc: og sender til mig selv i to: feltet.

foe@stps.dk; cnr@dadl.dk; hv@lif.dk; info@mmk.info; lhf@medcom.dk; ph@medicoindustrien.dk; hib@muskelsvindfonden.dk; mette.hartlev@jur.ku.dk; info@nomeco.dk; govsec@nanoq.gl; nmj@dkmuseer.dk; henrik.ullum@regionh.dk; karen-inger.bast@patienterstatningen.dk; njl@patientforeningen.dk; rls@pharmadanmark.dk; rnh@pharmakon.dk; j.skadborg@dadlnet.dk; pto@frauvne.dk; fredrik.hillerbrand@warnerbros.com; msl@psykiatrifonden.dk; kontakt@radiograf.dk; formand@regionh.dk;

pernille.blach.hansen@stab.rm.dk; perben@regionsjaelland.dk; jak@rsyd.dk; rigsadvokaten@ankl.dk; mailbox@sa.dk; kbh@politi.dk; info@rigsrevisionen.dk; rektor@ruc.dk; henning.mortensen@digitalsikkerhed.dk; post@udsatte.dk; smp@menighedsplejer.dk; bb@skuespillerforbundet.dk; storkoebenhavn@sl.dk; mail@spillerforeningen.dk; info@sundheddanmark.nu; goe@sdu.dk; joli@tdl.dk; web@tf-tandskade.dk; ulf@ulf.dk; pre@ulykkespatient.dk; ar@vive.dk; hes.yl@dadl.dk; aeldresagen@aeldresagen.dk; post@oestrelandsret.dk; rektor@aau.dk; rektor@au.dk;